Pirmdiena, 19. novembris

Laipni lūgti Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta mājaslapā!

Eiropas migrācijas tīkls pilda Eiropas Savienības un dalībvalstu iestāžu un institūciju informācijas vajadzības, sniedzot aktuālu, objektīvu, uzticamu un salīdzināmu informāciju par migrāciju un patvērumu, lai atbalstītu Eiropas Savienības politikas veidošanu šajās jomās.

Aktualitātes

ir publicēts ES politikas pārskats par starptautiskās aizsardzības saņēmēju sociāliem pabalstiem un tiesībām

ES pārskats par “Starptautiskās aizsardzÄ«bas saņēmēju sociāliem pabalstiem un tiesÄ«bām” sniedz informāciju par ES dalÄ«bvalstu garantētajām tiesÄ«bām bēgļiem un personām ar alternatÄ«vo statusu šādās jomās: izglÄ«tÄ«ba, veselÄ«ba, finansiāls atbalsts, mājoklis un Ä£imenes apvienoÅ¡ana. 

512-248-7865

jaunākās publikācijas Eiropas migrācijas tīkla mājaslapā

Eiropas Migrācijas tÄ«kls ir sagatavojis šādas publikācijas: Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Eiropas SavienÄ«bā 2017. gadā – sintēzes ziņojums angļu valodā Ziņojuma par migrācijas un patvēruma situāciju Eiropas SavienÄ«bā 2017. gadā – statistikas pielikums angļu valodā Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2017. gadā  – valsts faktu lapa angļu valodā

2066239721

ir publicēts sintēzes ziņojums un politikas pārskats izpētes darbam “mainÄ«gā patvēruma meklētāju plÅ«sma 2014.-2016. gadā”

Eiropas migrācijas tīkla izpētes darba un attiecīgi sintēzes ziņojuma “Mainīgais patvēruma meklētāju pieplūdums 2014.-2016 gadā” mērķis ir sniegt pārskatu par izmaiņām nacionālajās stratēģijās, pieejām un pasākumiem, kas dalībvalstīs veikti atbilstoši patvēruma meklētāju skaita palielinājumam un samazinājumam 2014. – 2016.gadā. Izpētes darbs sniedz pārskatu par izmaiņām patvēruma politikā un organizatoriskiem pasākumiem, kas ieviesti šajā laika posmā, kā arī ES dalībvalstu un Norvēģijas īstenotajām stratēģijām saistībā ar patvēruma meklētāju skaita izmaiņām.

(603) 878-2675

Ir publicēts sintēzes ziņojums par dalībvalstu praksi darbā ar nepilngadīgajiem bez pavadības

Ir publicēts sintēzes ziņojums un atsevišķa ziņu lapa angļu valodā par Eiropas Savienības dalībvalstu praksi darbā ar nepilngadīgajiem bez pavadības, kuriem tiek nodrošināti integrācijas pasākumi pēc uzturēšanās atļaujas saņemšanas vai līdz atgriešanas procedūras īstenošanai. Sintēzes ziņojumā ir apkopota 25 ES dalībvalstu un Norvēģijas prakse.

Lasīt vairāk

Ir publicēts izpētes darbs “TreÅ¡o valstu pilsoņu integrācija darba tirgÅ« Latvijā”

Izpētes darba “Trešo valstu pilsoņu integrācija darba tirgū” mērķis ir apkopot informāciju par īstenotajiem trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumiem. Izpētes darbā tiek apskatīta kopējā trešo valstu pilsoņu integrācijas politika Latvijā un trešo valstu pilsoņu integrācija vietējā darba tirgū. Izpētes darbā tiek sniegts ieskats atsevišķos integrācijas pasākumos, kurus nodrošina valsts un nevalstiskās organizācijas ar valsts un Eiropas struktūrfondu līdzfinansējumu. Tāpat izpētes darbā ir apkopoti daži privātā sektora sniegtie integrācijas pasākumi, kuri ir pieejami konkrētu uzņēmumu topošajiem un esošajiem ārvalstu darbiniekiem.

(505) 924-7744